Integritetspolicy

Integritetsmeddelande

Vi är glada att du har visat intresse för vårt företag och våra produkter. Koncernen (så som den definieras nedan) tar dina dataskyddsrättigheter på allvar och vi är engagerade i att förbättra din kundupplevelse i enlighet med alla tillämpliga lagar och bestämmelser om dataskydd.  Nedan finner du vårt integritetsmeddelande där vi förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi är Whirlpool Sweden AB, ett bolag bildat enligt svensk rätt, med säte på adress Box 15228, 167 15 Bromma, Sverige, och en del av Koncernen (”Whirlpool”, ”oss” eller ”vi”). I egenskap av personuppgiftsansvarig, avser vi tillhandahålla användarna av våra webbplatser, våra appar, och/eller våra internetanslutna produkter för hemmet (”Webbplatsen”, ”Appen” respektive ”Uppkopplade Produkter” ) samt andra individer som interagerar med oss (”Användare”, ”du” eller ”din”), med information om de metoder som används för att samla in och behandla personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning nr 679/2016 (”förordningen”) och andra tillämpliga lokala lagar och regelverk.

"Koncernen" avser den grupp av enheter som Whirlpool tillhör.

INFORMATION SOM VI SAMLAR IN

Vi samlar in (1) personuppgifter som du har delat med oss, (2) information som vi samlat in när vi genomför försäljnings- och tjänstetransaktioner med dig, (3) information som samlats in av våra callcenter, (4) information om din aktivitet på Webbplatsen, Appen eller genom Uppkopplade Produkter och (5) information som tillhandahållits eller samlats in genom andra källor.

Vi samlar inte in särskilda kategorier av personuppgifter som rör dig (t.ex. hälsouppgifter eller rättsliga uppgifter).

För mer information klicka här

HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla de begärda tjänsterna, däribland för att vi ska kunna komma i kontakt med dig vid säkerhetsfrågor relaterade till dina hushållsprodukter, för att vi ska kunna göra det möjligt för dig att surfa på Webbplatsen, använda Appen och/eller dina Uppkopplade Produkter, för att vi ska kunna svara på förfrågningar och göra det möjligt för dig att interagera med våra tjänster, inklusive de som erbjuds via callcenters.

Det är bara när vi får ditt samtycke som vi också kan komma att behandla dina personuppgifter för att skicka dig anpassad marknadsföringskommunikation inklusive erbjudanden och rabatter från oss och från våra betrodda partners, samt spela in dina telefonsamtal till vårt callcenter.

För mer information klicka här

VARFÖR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION

Vi använder endast dina uppgifter om det finns en rättslig grund för behandlingen av personuppgifter, såsom

 • för att du ska kunna använda Webbplatsen, Appen och/eller Uppkopplade Produkter, de relevanta tjänsterna samt för att tillgodose dina förfrågningar,  
 • för att uppfylla juridiska skyldigheter eller för att skydda Whirlpools berättigade intressen, eller
 • ditt samtycke.

För mer information klicka här

HUR LÄNGE SPARAR VI DIN INFORMATION

Vi använder dina personuppgifter under den tid som är absolut nödvändig för att uppnå de avsedda målen.

För mer information klicka här

VAD VI GÖR FÖR ATT SKYDDA DIN INFORMATION

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter är säkra. För detta ändamål har vi infört lämpliga administrativa, tekniska och fysiska åtgärder som utformats för att skydda dina personuppgifter mot förlust, stöld och obehörig användning samt spridning eller förändring.

För mer information klicka här

VEM DELAR VI DIN INFORMATION MED

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med (1) tjänsteleverantörer, (2) bolag inom Koncernen, och (3) offentliga myndigheter, när så är tillåtet enligt gällande lag.

Med ditt förhandssamtycke kan vi även komma att dela dina personuppgifter med våra betrodda partner för deras marknadsföringsändamål.

För mer information klicka här

ÖVERFÖRING AV DIN INFORMATION UTANFÖR EES

Dina personuppgifter kan komma att överföras till enheter belägna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Under alla omständigheter ser vi alltid till att tillämpa ändamålsenliga och lämpliga skyddsåtgärder förenliga med förordningen.

För mer information klicka här

DINA RÄTTIGHETER

Du har bland annat rätt att få tillgång till, integrera, uppdatera, ändra och ta bort dina personuppgifter.

För mer information klicka här

KONTAKTA OSS

Du kan kontakta oss genom att använda vårt formulär Kontakta oss eller genom att skicka ett brev till Whirlpool Sweden AB, Box 15228 - 167 15 Bromma, Sverige.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud genom att använda vårt formulär Kontakta oss  eller skicka ett e-postmeddelande till data_protection_emea@europeanappliances.com eller via brev till adressen ovan med tillägget ”Att: Data Protection Office”.

Vi kan komma att ändra eller uppdatera detta integritetsmeddelande i syfte att följa tillämpliga lagar.

1. TYP AV PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Whirlpool kommer att behandla följande kategorier av personuppgifter:

 1. Uppgifter som rör dig

Whirlpool behandlar personuppgifter om dig, som samlats in eller tillhandahållits via ett antal källor, inklusive men inte begränsat till:

 1. personuppgifter som du lämnat direkt vid öppnandet av ett konto och/eller registrering av en köpt produkt, och/eller när du gör en förfrågan om information, support och köp av Whirlpool-produkter i webbutiken, såsom namn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer,
 2. personuppgifter som tillhandahålls av dig direkt eller härleds under telefonsamtal som du har haft med vårt callcenter för konsumenter och som endast kan spelas in med ditt samtycke, inklusive datum / tider för samtal, kontaktinformation och kundorderinformation,
 3. personuppgifter som finns i bilder, ljud och / eller video som du skickar in eller tillåter Appen eller Uppkopplade Produkter att fånga upp,
 4. personuppgifter som tillhandahålls av andra parters produkter eller tjänster som du ansluter via Appen eller Uppkopplade Produkter.

Sådana uppgifter behandlas endast i den utsträckning som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i detta integritetsmeddelande. Whirlpool är skyldigt att hålla personuppgifterna anonyma och att ta bort sådana uppgifter där företaget inte behöver behandla personuppgifter i identifierbar form för behandlingsändamål.

 1. Uppgifter om avtal

Whirlpool behandlar personuppgifter om Användarna när de köper produkter och tjänster från Whirlpool inklusive namn, adress, land, kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadress. Dessutom samlar Whirlpool in personuppgifter om de produkter du har köpt och eller de tjänster du har beställt inklusive förfrågningar om garantitjänster.

 1. Användar- och Webbläsaruppgifter


Webbplatsen, Appen och Uppkopplade Produkter samlar in personuppgifter om Användarna av tekniska och funktionella skäl. Sådana uppgifter samlas inte in i syfte att identifiera Användaren, men de kan innebära identifiering av densamma om exempelvis uppgifterna jämförs med andra uppgifter som innehas av tredje part.

En sådan kategori av uppgifter inkluderar: (i) IP-adressen och domännamnet på Användarens dator, (ii) Uppkopplade Produkters ID, modell och serienummer; (iii) IP-adressen till din hemrouter när du ansluter en Uppkopplad Produkt till vårt nätverk; (iv) vilken typ av webbläsare och operativsystem som används, (v) den fysiska platsen för din enhet eller Uppkopplad Produkt (baserat på, till exempel, bestämning genom satellit, mobilmaster,  och WiFi-signaler), och (vi) annan information om din online-session såsom URI-adresserna (Uniform Resource Identifier) till de begärda resurserna, tidpunkten för begäran, metoden som använts för att skicka begäran till servern, storleken på filen som mottagits som svar, den numeriska koden relaterad till svarsstatusen från servern och andra parametrar relaterade till operativsystemet som används av Användarens enhet. Efter att du ansluter din Uppkopplade Produkt till vårt nätverk, kan vi automatiskt inhämta uppgifter från den Uppkopplade Produkten med jämna mellanrum, inklusive status (t.ex. om den Uppkopplade Produkten är av eller på och detaljer om den period eller funktion som den utför), instruktioner som har ställts in på den Uppkopplade Produkten, felkoder och aspekter av dess miljö som kan påverka hur den fungerar (såsom ingångsspänning, signalstyrka och lufttemperatur). Vi kan spåra och samla in uppgifter om hur Appen används, såsom datumet och tiden för när Appen får tillgång till våra servrar, vilken information som har laddats ner till Appen, och instruktionerna som överförs till de Uppkopplade Produkterna.

Webbplatsuppgifter används endast för att samla in anonym statistik om användningen av Webbplatsen och för att reglera dess korrekta funktion och de sparas i enlighet med våra registerhållningskrav. Sådana uppgifter kan också komma att användas för att fastställa ansvar i händelse av eventuella datorrelaterade brott mot Webbplatsen, Appen och/eller  Uppkopplade Produkter.

Om du föredrar att Whirlpool inte samlar in uppgifter från dina Uppkopplade Produkter måste du avinstallera (koppla bort) din Uppkopplade Produkt från din trådlösa router och stänga av den trådlösa anslutningsknappen på din produkt. Avinstallation (frånkoppling) av din Uppkopplade Produkt kommer också inaktivera din användning av den Uppkopplade Produkten och Appen, även om ditt relaterade konto förblir aktivt. Om du bara inaktiverar ditt konto men inte avbryter (kopplar bort) din Uppkopplade Produkt kommer uppgifter, som inte inkluderar och inte är associerat med dina personuppgifter och inte identifierar dig specifikt, fortsätta att överföras till Whirlpool.

Vi kan också komma att samla in personuppgifter på vår webbplats med hjälp av olika typer av cookies, när så är tillämpligt efter att du har tillhandahållit ditt samtycke. För mer information om cookies, se vårt cookiemeddelande

2. ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN

I förekommande fall kommer vi att behandla dina personuppgifter som vi har samlat in eller tillhandahållits för följande syften:

 1. För att göra det möjligt för dig att registrera dig på Webbplatsen eller i Appen genom att öppna ett personligt konto, registrera en produkt på webbplatsen och köpa en produkt på webbplatsen.
 2. För att tillhandahålla tjänster för Uppkopplade Produkter, inklusive meddelanden avseende assistans, underhåll och sådan kommunikation som är funktionell för användandet av ditt konto eller din Uppkopplade Produkt, inklusive de som är relaterade till kundtjänster och garantin.
 3. För att slutföra onlineköp av produkten och tillhandahålla tilläggstjänster (eftermarknadstjänster, utökad garanti, förebyggande av bedrägeri, hantering av returer, kontakt med dig vid säkerhetsfråga relaterad till dina hushållsprodukter).
 4. För att utföra hemleverans av våra produkter och erbjuda dig de efterfrågade tjänsterna.
 5. För att ordna en reparation på din produkt.
 6. För att hantera förfrågningar om information du skickar till oss, inklusive hantering av klagomål och kommunikation vi mottagit via vår interaktiva chattjänst.
 7. För att delta i en kampanj/tävling.
 8. För att följa lagstadgade bestämmelser och förordningar och företräda våra egna rättigheter inför domstol.
 9. För att skicka dig anpassad marknadsföringskommunikation om våra produkter och tjänster elektroniskt (inklusive e-post, sms, mms, meddelanden på sociala nätverk, mobilapplikationer). E-postmarknadsföring grundas på samtycke. Beroende på vilket land du befinner dig i kan vissa e-postmarknadsföringsaktiviteter dock baseras på Whirlpools berättigade intresse (soft opt-in).
 10. För att kontakta dig för marknadsföringsändamål via telefon (icke-automatiserad) och via vanlig brevpost. Sådan behandling kan grundas på ditt samtycke eller på Whirlpools berättigade intresse (i sådant fall har du rätt till opt-out).
 11. För att skicka dig kundtjänstkommunikation om produkter som registrerats av dig eller som du visat intresse för och i syfte att genomföra kundnöjdhetsundersökningar.
 12. För att med ditt förhandssamtycke dela dina personuppgifter för anpassad marknadsföringskommunikation med våra utvalda betrodda partner i enlighet med avsnitt 6 nedan.
 13. För att utföra aktiviteter som är användbara för överföringar av affärsverksamheter och verksamhetsgrenar, övertaganden, fusioner, uppdelningar eller andra omvandlingar och för utförandet av sådana transaktioner.
 14. För intern utbildning, i dokumentationssyfte och i syfte att utföra kvalitetskontroll/kvalitetsförsäkran kan vi ta del av inspelade telefonsamtal med vårt callcenter.

3. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

 1. Tillhandahållande av personuppgifter för ändamål enligt avsnitt 2, punkt a), b), c), d), e) f) och g) är nödvändigt för de syften för vilka de lämnades eller delades med oss, vilket bland annat innefattar registrering på Webbplatsen, onlineköp av produkter och användande av kompletterande särskilda tjänster, liksom deltagande i tävlingar och säljfrämjande åtgärder med priser. Den rättsliga grunden för sådan behandling av personuppgifter är fullgörande av avtal till vilket du är part eller för att tillmötesgå din förfrågan.
 2. Tillhandahållande av personuppgifter för ändamål enligt avsnitt 2, punkt h) är obligatoriskt eftersom det krävs för att efterleva  tillämpliga lagar. Den rättsliga grunden för sådan behandling av personuppgifter är att uppfylla en rättslig förpliktelse.
 3. Tillhandahållande av personuppgifterna för ändamål enligt avsnitt 2, punkt j) och l) och n) är valfritt. Om inte annat följer av den lag som är tillämplig i det land där du befinner dig, kommer Whirlpool, företag som ingår i Koncernen och/eller betrodda partners, utan ditt samtycke, inte att kunna skicka anpassad marknadsföringskommunikation till dig via automatiserade metoder, eller spela in dina telefonsamtal till vårt callcenter för konsumenter. Under alla omständigheter kommer vi, vid återkallande av Användarens samtycke, inte längre att behandla personuppgifter för vilket vi använder ditt samtycke som rättslig grund.
 4. Tillhandahållande av personuppgifter för ändamål enligt avsnitt 2, punkt j) k) och m) är nödvändigt för att fullfölja Whirlpools och Koncernens berättigade intressen, vilka kommer att balanseras på lämpligt sätt med dina intressen. I överensstämmelse med tillämplig dataskyddslagstiftning kan vi också komma att använda dina elektroniska kontaktuppgifter (e-postadress) som vi samlat in i samband med försäljningen av en produkt eller tjänst, för att skicka dig meddelanden om liknande produkter eller tjänster. I sådant fall kan du invända mot sådan användning av dina elektroniska kontaktuppgifter genom att klicka på länken ”unsubscribe” längst ned i e-postmeddelandet/sms:et varje gång anpassad marknadsföringskommunikation skickas, eller i enlighet med avsnitt 9 i detta integritetsmeddelande nedan. Om inte annat följer av den lag som är tillämplig i det land där du befinner dig, utgör vårt berättigade intresse den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs häri.

4. LAGRING AV UPPGIFTER

Whirlpool kommer att behandla personuppgifterna så länge som det är nödvändigt för att uppnå de avsedda ändamålen enligt avsnitt 2 ovan. Under alla omständigheter ska följande lagringstider gälla:

 1. De personuppgifter som samlas in för de ändamål som anges i avsnitt 2, punkt a), b), c), d), e), f) och g) kommer att sparas under den tid som det är absolut nödvändigt för att besvara förfrågningar från de registrerade och följa tillämpliga lagar och förordningar.
 2. De personuppgifter som samlas in för de ändamål som anges i avsnitt 2, punkt h) kommer att sparas under den tidsperiod som föreskrivs enligt gällande lagbestämmelser (t.ex. av skattemässiga skäl).
 3. De personuppgifter som samlas in för de ändamål som anges i avsnitt 2, punkt j) och l) kommer att sparas under den maximala uppgiftslagringstid som anges i gällande bestämmelser.
 4. De personuppgifter som samlas in för de ändamål som anges i avsnitt 2, punkt j), k) och m) kommer att sparas under den tid som är absolut nödvändig för att fullfölja Whirlpools affärsintressen.
 5. De personuppgifter som samlas in för de ändamål som anges i avsnitt 2, punkt n) kommer inte att sparas under längre tid än vad som följer av tillämplig lag.

Tänk på att uppgiftslagringstiden kan variera beroende på gällande lokala lagar.

5. FÖRFARANDEN FÖR UPPGIFTSBEHANDLING

Dina personuppgifter behandlas med stöd av informationsteknik och/eller i pappersform och skyddas genom ändamålsenliga skyddsåtgärder som är lämpliga för att säkerställa sekretess och säkerhet för personuppgifterna. I synnerhet antar Whirlpool lämpliga administrativa, tekniska, personliga och fysiska åtgärder som syftar till att skydda personuppgifterna mot förlust, stöld och obehörig användning, spridning eller förändring av personuppgifterna.

6. KOMMUNIKATION AV INFORMATION

Vi kommer att dela dina personuppgifter med våra betrodda partner, såsom våra leverantörer av utökad garanti, som avser att använda dem för direktmarknadsföringsändamål endast då vi uttryckligen har informerat dig och du har gett oss specifikt samtycke till detta.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med

 1. företag i Koncernen med säte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och utanför EES som agerar som autonomt personuppgiftsansvariga,
 2. våra noggrant utvalda tredjepartsleverantörer inom EES och utanför EES såsom kundtjänstoperatörer, tjänsteleverantörer av innehållsklassificering, speditörer, tjänsteleverantörer eller supporttekniker och andra leverantörer som arbetar för vår räkning för de ändamål som beskrivs i detta meddelande samt annan tredje part som en del av en företagsaffär såsom en fusion eller överlåtelse av tillgångar,
 3. vår leverantör för utökad garanti, Domestic & General (“D&G”) [Domestic & General Insurance PLC]. D&G kommer (tillsammans med Whirlpool) agera gemensamt personuppgiftsansvariga i syfte att främja och sälja utökade garantier, samt hantera reparationsförfrågningar enligt sådana utökade garantier. I synnerhet kommer D&G att behandla personuppgifterna för följande ändamål: (i) registrera och hantera ditt konto / profil samt tillverkarens garantier, (ii) marknadsföring, försäljning och administration av tjänsteavtal och produkter / tjänster, (iii) i vissa länder hantera och svara på inkommande kundtjänstsamtal och uppdatera uppgifterna enligt information från sådana konsumenter, (iv) samla in och motta personuppgifter från konsumenter för att sälja tjänsteavtal och uppdatera sådana uppgifter med information från konsumenter, (v) hantera och svara på inkommande konsumentklagomål (inklusive eventuella tvister), (vi) hantera bokningar och tillhandahållande av reparationstjänster och leverera ersättningsprodukter till konsumenter samt korrigera och uppdatera sådana uppgifter med information från konsumenter i samband med sådana reparationstjänster och / eller tillhandahållande av ersättningsprodukter och / eller att uppdatera sådana personuppgifter, (vii) genomföra undersökningar om kvaliteten på produkter och de tjänster som utförs.
 4. Tredje part som tillhandahåller e-betalningstjänster i syfte att hantera betalningar relaterade till dina beställningar. För förtydligande behandlar inte Whirlpool några bank-/finansiella uppgifter (inklusive kreditkortsinformation) om Användarna, förutom de som är absolut nödvändiga för tillämpningen av avsnitt 2, punkt c) (t.ex. för att ge konsumenterna utökad garanti). I samband med sådan behandling kommer tredje parter som tillhandahåller e-betalningstjänster att behandla dina personuppgifter som autonomt personuppgiftsansvariga, i enlighet med förordningen (och andra tillämpliga lokala lagar och förordningar) och deras respektive integritetspolicy. Whirlpool är inte ansvarigt för sådana skador (inklusive de som uppstår till följd av brott mot förordningen och andra tillämpliga dataskyddslagar) som uppstår till följd av behandling av Användares bank- / finansiella uppgifter (inklusive kreditkortsinformation) av tredje part som tillhandahåller e- betaltjänster.
 5. För distribution, reparation och underhåll av våra produkter delar vi endast våra Användares adress och kontaktuppgifter med våra partners när det är absolut nödvändigt.
 6. Vi kan också komma behöva att lämna ut personlig information som svar på lagliga förfrågningar från statliga myndigheter, inklusive förfrågningar från nationella säkerhetsmyndigheter eller för brottsbekämpning.

Sådana tredje parter kommer att behandla dina personuppgifter på uppdrag av oss i rollen som vederbörligen utsedda personuppgiftsbiträden (med undantag för vad som beskrivs i punkten d)) för de ändamål som beskrivs i detta meddelande i enlighet med våra dataskydd och säkerhetskrav och de har inte rätt att använda personuppgifter som de får från oss för något annat syfte.

7. ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER UTANFÖR EES

Överföring av dina personuppgifter utanför EES (både inom och utanför Koncernen) utförs mot bakgrund av följande lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med förordningen:

 1. när den Europiska Kommissionen har utfärdat ett beslut om adekvat skyddsnivå, eller
 2. när lämpliga skyddsåtgärder har tillhandahållits av eller till företaget i Koncernen som exporterar dina personuppgifter, inklusive men inte begränsat till standardavtalsklausuler. Utan begränsning av det föregående, ska överföring baserad på standardavtalsklausuler kompletteras med ytterligare organisatoriska och tekniska åtgärder, utformade för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter.

8. MINDERÅRIGA UNDER 18 ÅR

Webbplatsen, våra Appar och våra Uppkopplade Produkter riktar sig inte till personer under 18 år och Whirlpool samlar inte medvetet in personuppgifter från personer under 18 år.

9. DE REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Du kan när som helst och utan kostnad ha och/eller utöva följande rättigheter:

 1. Rätt att informeras om ändamålen med och metoderna för behandlingen av dina personuppgifter.
 2. Rätt till tillgång till dina personuppgifter (vanligen kallat ”krav på tillgång till uppgifter”). Det här ger dig möjlighet att erhålla en kopia av de personuppgifter vi har om dig. 
 3. Rätt att begära uppdatering eller rättelse av de personuppgifter vi har om dig. Det här ger dig möjlighet att korrigera eventuella ofullständiga eller oriktiga uppgifter vi har om dig, men vi kan komma att behöva verifiera riktigheten av de nya uppgifterna som du lämnar till oss. 
 4. Rätt att begära radering av dina personuppgifter. Det här ger dig möjlighet att be oss att radera eller ta bort dina personuppgifter när det inte längre finns någon anledning till att vi ska fortsätta att behandla dem. Du har också rätt att be oss radera eller ta bort dina personuppgifter i de fall där du framgångsrikt har utnyttjat din rätt att invända mot behandling eller där vi är skyldiga att radera dina personuppgifter för att följa lokal lagstiftning. Observera dock att vi kanske inte alltid kommer att kunna uppfylla din begäran om radering på grund av specifika juridiska skäl som i förekommande fall kommer att meddelas dig vid tidpunkten för din begäran.
 5. Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter. Det här ger dig möjlighet att be oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter i följande scenarier: (a) om du vill att vi ska fastställa riktigheten i personuppgifterna, (b) i de fall där vår användning av personuppgifterna är olaglig men du inte vill att vi raderar dem, (c) i de fall där du ber oss att spara personuppgifterna även om vi inte längre behöver dem eftersom du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller (d) du har invänt mot vår användning av dina personuppgifter men vi behöver verifiera om vi har berättigade skäl att använda dem. 
 6. Rätt att invända mot behandling, helt eller delvis, av dina personuppgifter där vi förlitar oss på berättigade intressen (eller en tredje parts berättigade intressen), och det finns något i din specifika situation som gör att du vill invända mot behandlingen på denna grund då du menar att den påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. I vissa fall kan vi komma att visa att vi har tvingande berättigade skäl att behandla din information som åsidosätter dina rättigheter och friheter.
 7. I de fall då vi förlitar oss på samtycke för att behandla dina personuppgifter har du rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter fritt och när som helst, även genom att klicka på alternativet för att avsluta prenumeration längst ned i vår marknadskommunikation.
 8. Rätt till dataportabilitet för att få dina personuppgifter skickade till dig eller till en annan leverantör. Vi kommer att förse dig, eller en tredje part som du har valt, med dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format.
 9. Rätt att kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till data_protection_emea@europeanappliances.com  eller använda vårt formulär Kontakta oss.
 10. Rätt att inkomma med ett klagomål till den behöriga nationella tillsynsmyndigheten eller en rättslig myndighet.

Om du vill utöva de rättigheter som nämnts ovan eller fråga något om de personuppgifter vi har om dig kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på data_protection_emea@europeanappliances.com eller skriv till oss på: Whirlpool Sweden AB, Box 15228, 167 15 Bromma, attesterat Data Protection Office.

Om tillgängligt kan du också använda vårt formulär Kontakta oss.

Om du har en olöst integritetsfråga eller fråga om vår behandling av dina personuppgifter som du anser att vi inte har bemött på ett tillfredsställande sätt, har du rätt att kontakta den behöriga nationella dataskyddsmyndigheten enligt beskrivning ovan i avsnitt 9 om registrerades rättigheter. Du kan också kontakta vår amerikanska tredjepartsleverantör för tvistlösning (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

10. ÄNDRINGAR OCH UPPDATERINGAR

Vi ser löpande över innehållet i detta integritetsmeddelande och kan komma att uppdatera det för att återspegla förändringar i vår integritetspolicy. Om vi gör några väsentliga förändringar kommer vi att informera dig om detta genom att uppdatera detta integritetsmeddelande innan förändringarna träder i kraft. Vi ber dig att regelbundet gå igenom detta integritetsmeddelande för få den senaste informationen om vår integritetspolicy. Detta integritetsmeddelande uppdaterades senast den 03/12/2021.

TRUSTe